Het VHIG-bestuur heeft na overleg met de congrescommissie besloten om het voorjaarscongres dat gepland staat op 7 en 8 april 2020 in de Reehorst te annuleren.

Gezien de huidige onzekerheden, de moeite die een congres organiseren kost en de belasting van de beroepsgroep door Covid-19, is besloten om het congres niet op te schuiven naar het najaar, maar in z’n geheel af te gelasten.
Op dit moment werkt de congrescommissie aan het annuleringsbeleid. Zodra deze is bepaald, ontvangt u van ons verdere informatie.

Met vriendelijke groet, Congrescommissie VHIG congres 2020

Recommended Articles