Tessa:

14 jaar werkzaam geweest bij GGD regio Utrecht in verschillende managementrollen, vanaf het begin van de Covid crisis betrokken en als algemeen manager Coronabedrijf de leiding over uiteindelijk 7000 medewerkers. Daarna de overstap gemaakt naar het RIVM om de nieuwe crisis organisatie LFI (landelijke functie opschaling infectieziektebestrijding) op te zetten. Tijdens het congres aanwezig in de rol van projectleider implementatie LFI, de komende drie jaar staan in het teken van de voorbereiding op opschaling binnen de GGD’en als er een volgende pandemie uitbreekt.

Neelke:

Ik heb een verpleegkundige achtergrond en vele jaren gewerkt binnen de publieke gezondheid en later ook in de VVT-sector als adviseur en leidinggevende. Sinds bijna 2 jaar werkzaam bij GGD GHOR Nederland als projectleider van het programma ‘Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid ‘.

Tessa:                                                                        Neelke:

Recommended Articles