Sinds 2017 zet Judith de Bree zich als adviseur duurzaam ondernemen in voor een toekomstbestendige zorgsector en begeleidt zorginstellingen bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering.

Ze zit in de stuurgroep van de Groene Zorg Alliantie, een netwerk van zorgprofessionals met een groen hart dat de transitie naar duurzame zorg katalyseert.

Recommended Articles