Showing: 21 - 30 of 30 RESULTS
"van DI(P) naar VIP"titel congres

titel congres

De titel van het congres 2020 is “van DI(P) naar VIP”. Dit is niet alleen gekozen omdat het lekker bekt maar er zit wel degelijk een gedachte achter. Anno 2020 is infectiepreventie een belangrijk onderdeel van het totale zorgproces waardoor de deskundige infectiepreventie een belangrijke functie vervult.